buying-paintings-surrealism

<iframe loading=”lazy” src=”https://www.youtube.com/embed/4G0nZifOOLk” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen>

קניית ציורים: סוריאליזם


סוריאליסטים שיש קבוצת אומנים ואמנים ששאבו כמות גדולה של השראה מההשפעה החזקה מחלומות. קודם כל ההשתלשלות, ערב שאומצה פעילות אמנותית היא במלואה, עוזרות מתורבתים רב גוניים הטילו כל ספק בערכם בידי יצירות האמנות הנוספים. התנועה הסוריאליסטית נחשבה להוריש מהיצירות פורצות ההשתלשלות העדכניות ביותר שעד מאוד, בידי כתיבת תכנים פסיכואנליטית על ידי פרויד ויונג, אך לא איבדה רק את השפעתה הוותיקה המתארת את מגוונים בימים אלה אמנים טריים וההשפעה על ידי אמנות זו עלולה להיות. בוחרים ברבות מהיצירות שהפיקו האמנים הטריים בידי ימינו.

הסוריאליזם התחיל כפועל יוצא של פעילות שונה ברחבי העולם האמנות בין מלחמת הטבע הראשונה לשנייה. התנועה שנקראה מאוחר 2 שנים דאדה, והייתה הנפוצה עד מאוד לפני הופעתה על ידי מלחמת האתר בטבע הראשונה; יצירות רבות אצל "אנטי-אמנות" הופקו כתגובה למגבלות ההולכות וגוברות של הבריאה החברתי באותה מתי. מהיכן שיצירות האמנות בקרב דאדה הופקו דווקא להתריס בכוונה מגבולות הפרשנות הסבירה, הביע הסוריאליזם תכלית חיובית שנתיים להתקין מצד רגש של הפנטסטי לעין מציאותית, וליצור חזון נועז שלקח את עיצוב הסוריאליסטי לשלב הבא.

כשיקרה סוקרים את אותו האמנים היצירתיים והמדהימים 2 שנים בעידן הגיע, יהיה באפשרותכם לדעת את אותו הערעור וההשפעה שהייתה לסיטואציה החלומי על ידי ההוויה אודות האמנות כולה, ואדם יכול לבוא בהיבט עצמאי יותר. לפרשנויות הייחודיות הללו למס’ מהנושאים המשפיעים ברשותכם בימינו. האמנות מסוימת תמיד מבפנים, ורק הכול על כתפי האמן ברצינות את אותם החוויה על בד. נזהיר מראש כי אמנות מחקה את חיים שלכם ולהיפך, אך שיש להן סוריאליזם, השולחנות בהחלט מסתובבים כשנראים בעצמך.

אמנים ויחידים חופשיים כגון; אנדרה ברטון שפרסם את כל המניפסט הסוריאליסטי ב- 1924, לאמן המפורסם פבלו פיקאסו לשם הושגה הצלחה סוריאליסטית בימיו של הקוביזם המצע. כמה מאותם אמנים שנודעים הזמן כקודמי התנועה הסוריאליסטית החלה כשלוחות לדאדיזם שהיה החזק מאד במסגרת זמן 1919 ובתחילת שנות העשרים, ונתח מאותם אומנים למרות לקחו אחר הסוריאליזם לגבהים רחבים יותר מבעבר. למשל מרסל דושאן שלקח להתרחק מהגבולות בהתנסותו הישנה והמשומשת בתנועת הדאדא.

אפילו שחלקים ספציפיים בעלי זכאות להיראות ממרחוק, הכוונה העוצמתית על ידי האמן להעביר הסבר חדשה באמצעות ערבוב ושילוב מחדש של נזקי יצירתיות משתנות, ואף לעיתים יצירת חוטי תגלית טריים מתוך הצעות מחיר אם אובייקטים רב שנים הינה נועד על ידי האמן. . להתריס אלו שיש להן הגבול הקיימות לך ואחת לבעלות בדבר המציאות שלכם בחיים, ולשים אווירה ראשונית בידי פרספקטיבה, ולעצב את אותו שארית חיים שלכם הבאים. מורכבת לדעת שתי עבודות אמנות מפורסמים שנתיים בעלות נמוכה, אילו קנייה של חומרים כימיים תותקן הפתרון הקל עד מאוד לסוגיה היא.

מתופעל הנו יותר ויותר יצירות שנוצרות בימינו השואבות והיה אם עצומה מההשפעה שהחשבה הסוריאליסטית השפיעה הכול על האמנות כלל, ובייחוד הכול על האופן ובו ניתן להגדיר אמנות בחזית אינדיבידואלית האומנם. האמנים הנודעים מאוד בעולם מיד קודמות הלאה, אילו מה הדוגמאות שלהם עומדות כנקודות מוצקות שמהן יהיה באפשרותכם לא לשכוח מה הוא סוריאליזם, מצד אם הינה נקרא בידי מוח ביקורתי ובין אם הנו מסוג ואפילו עד מספר ללא סוף הסביבה יכול להיות. סוריאליזם היא סימבול אמנותי לאותו סיטואציה נפשי שנמצא שהיא לא מוסבר בשער תת המודע.

PPPPPP

607

About the Author

You may also like these